• Oznamy
 • Podujatia
 • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

Psy - časté otázky

 • Kedy treba prihlásiť psa?

  Povinnosť prihlásiť psa do evidencie Mesta Skalica vzniká každému držiteľovi psa, ak drží psa na území mesta Skalica nepretržite viac ako 90 dní.

 • Je potrebné nahlásiť zmenu týkajúcu sa držania psa?

  Áno. Držiteľ je povinný každú zmenu skutočností a údajov v evidencii psa oznámiť do 30 dní odo zmeny na Mesto Skalica.

 • Vydáva mesto po zaevidovaní psa evidenčnú známku?

  Áno. Pri evidencii psa bude držiteľovi vydaná evidenčná známka, ktorá je neprenosná na iného psa. V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia známky je držiteľ psa povinný do 14 dní túto skutočnosť oznámiť MsÚ. Držiteľovi bude vydaná nová, náhradná známka, ktorá sa spoplatňuje sumou 3,50 eura.

 • Kedy vzniká povinnosť platiť daň za psa?

  Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

 • Kto platí daň za psa?

  Daň za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 • Kto je oslobodený od platenia dane za psa?

  Osoba, ktorá vlastní alebo drží psa chovaného na vedecké účely, výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom, ktorého používa alebo vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím (musí sa preukázať preukazom ZŤP).

 • Aká je výšká dane za psa držaného na území mesta Skalica?

  Sadzba dane za psa je nasledovná:

  - daň za psa chovaného v bytovom dome …............... 39,83 eur/kalendárny rok

  - daň za psa chovaného pri rodinnom dome …............ 3,98 eur/kalendárny rok

 • Evidenciu psov a ostatné náležitosti týkajúce sa evidencie psov vybavuje:

  - Mesto Skalica, oddelenie výstavby, referát životného prostredia – Ing. Peter Bellay, č. dverí 318, tel. 034 6903 318, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 • Daň za psov vybavuje:

  - Mesto Skalica, ekonomické oddelenie, referát miestnych daní a poplatkov – p. Lucia Kubová a p. Jana Lorencová, č. dverí 226, tel. 034 6903 226, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Kde môžem psa vyvenčiť?

 • - mesto vyčlenilo plochy, ktoré sú určené k voľnému pohybu psa (pes musí mať náhubok) a k venčeniu psa:

  - Školská 31, Mallého 29, Clementisa 40, L. Svobodu 26, Pod Hájkom 6-8 (pri hromadných garážach), Koreszkova 22, Trávnatá plocha nad Hájkom, Záhradná (pri garážach), Pelíškova 28 (pri potoku), SNP 1, Clementisa 53-55, Pelíškova 20.

  Na týchto plochách sú umiestnené tabuľky, že miesto je vyhradené na venčenie psov a taktiež sú tu umiestnené nádoby na exkrementy. Tieto je možné okrem určených nádob umiestniť aj do nádob pre zvyškový odpad.

 • Ostatné informácie týkajúce sa držania psov na území mesta Skalica nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Skalica č. 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Skalica a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2005 o miestnej dani za psa na území mesta Skalica

Zoznam evidovaných psov držaných na území mesta Skalica

Nasledovný zoznam evidovaných psov má informatívny charakter a bol aktualizovaný k 31. 3. 2012. V prípade, že ste sa našli v danom zozname a napr. psíka už nemáte alebo nie ste, ako majiteľ psa,v zozname uvedený kontaktujte prosím príslušného pracovníka na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zoznam evidovaných psov bude aktualizovaný od júna 2012 každým dňom. Otázky týkajúce sa zoznamu zasielajte na vyššie uvedenú emailovú adresu.