• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

Evidencia obyvateľstva - životné situácie

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 

Vlastník alebo všetci vlastníci budovy alebo jej časti môžu súhlasne navrhnúť zrušenie trvalého občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, novým miestom trvalého pobytu je obec, v ktorej územnom obvode bol občanovi trvalý pobyt zrušený.

K návrhu na zrušenie trvalého pobytu občan prekladá :

* vyplnený a podpísaný návrh na zrušenie trvalého pobytu

* občiansky preukaz

* list vlastníctva

* čestné prehlásenie

Podanie návrhu na zrušenie trvalého pobytu nie je spoplatňované.