• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Zmena ceny vody v Zlatníckej doline

OZNÁMENIE O ZMENE CENY VODY v lokalite Zlatnícka dolina

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. oznamuje všetkým odberateľom pitnej vody v lokalite Zlatnícka dolina, že na základe rozhodnutia č. 0110/2012/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bola schválená na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 nová cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 2,31 €/m3 bez DPH ( s DPH 2,77 €/m3 ).

V Skalici, 21.03.2012

Ing. Ľudovít Bránecký

riaditeľ spoločnosti