• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Oznámenie o zmene ceny vody v lokalite Zlatnícka dolina

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. oznamuje všetkým odberateľom pitnej vody v lokalite Zlatnícka dolina, že na základe rozhodnutia č. 0146/2013/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 13.12.2012 bola schválená nová cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom na obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 vo výške 2,40 €/m3 bez DPH (s DPH 2,88 €/m3).