• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. 

Čas konania volieb: 7:00 - 20:00. 


Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.
Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.
Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

pdfZápisnica MVK Skalica

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 191/2014 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Informácia pre voliča

Zodpovedná osoba za organizačno - technické zabezpečenie volieb: Mgr. Eva Lukianová - vedúca oddelenia všeobecnej správy, tel. č. 034 - 6903223,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa mestskej volebnej komisie

Počet obyvateľov mesta Skalica ku dňu 22 .8. 2014 - 15 241

Delegovanie členov do mestskej volebnej komisie, najneskôr 21. 9. 2014 (na stiahnutie)

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií, najneskôr 26. 10. 2014 (na stiahnutie)

Usmernenie k delegovaniu členov do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

VZN o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov

Určenie volebných obvodov

Zoznam kandidátov podľa volebných obvodov a okrskov

Oznam pre členov okrskových komisií