• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Voľby do NR SR

V  sobotu 5. marca 2016 sa budú v Slovenskej republike konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Právo voliť a právo byť volený upravuje zákon č 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čas konania volieb: 7:00 - 22:00 hod.

Zodpovedná osoba za organizačno - technické zabezpečenie volieb:
Mgr. Eva Lukianová - vedúca oddelenia všeobecnej správy, tel. č. 034 - 6903223,

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Katarína Podolinská - tel. č. 034 - 6903107
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

pdfPozvánka na zasadnutie volebnej okrskovej komisie

pdfInformácia pre voliča

pdfVZN o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov 2013

Voličský (hlasovací) preukaz

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Potrebné doklady a dokumenty

o vydanie voličského preukazu môžete požiadať:
- osobne,
- prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,
- písomne
- elektronicky ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. )
- predložiť platný občiansky preukaz a v prípade, že si občan nemôže osobne vyzdvihnúť voličský preukaz vyplnenú žiadosť na vydanie voličského/hlasovacieho preukazu na voľby