• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

UPOZORNENIE o termíne na podanie Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať najneskôr do 31.1.2016 na mestský úrad.

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2016 podáva občan:

- ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, odkúpenie bytu, darovanie...) nehnuteľnosť v roku 2015,

- u ktorého nastala v priebehu roka 2015 zmena vo výmere m2,

- u ktorého nastala zmena v charaktere nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom (stavebný pozemok, kolaudácia …)

- u ktorého vzniká nárok na úľavu podľa §11 VZN 4/2012 (osoby staršie ako 62 rokov, t.j. ročník 1953, držitelia preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí spĺňajú podmienky pre nárok na úľavu)

- ktorý predal/daroval nehnuteľnosť v priebehu roka 2015 

Kontaktné osoby:

Lucia Kubová a Jana Lorencová, tel. 034/ 6903 226 

Podrobnejšie: 
http://www.skalica.sk/sk/mesto/oznamy/41-tlaciva/173-dane-a-poplatky

http://www.skalica.sk/images/ISS-%C3%BAzvzn_2012-4.pdf