• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

Vybavovanie súpisných čísiel od 1. júla 2015

V súvislosti s účinnosťou nového zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries od 1.7.2015 a novelizácie vyhlášky č. 31/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných verejných priestranstiev Mesto Skalica upozorňuje vlastníkov nehnuteľností na povinnosť k  žiadosti o určenie súpisného čísla  a orientačného čísla pre stavbu doložiť okrem doteraz povinných príloh aj  adresný bod (geopriestorový údaj, vyjadrený v priestorových súradniciach a označuje polohu každého hlavného vstupu do budovy).

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník u geodeta ešte pred podaním žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla.

Účinnosť od 1. júla 2015                        

bližšie informácie : odd. výstavby MsÚ Skalica tel. č. 034/6903 217