• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

Upozornenie na blížiaci sa termín splatnosti tretej splátky daní

Mesto Skalica, miestne dane a poplatky, upozorňuje občanov na blížiaci sa termín splatnosti tretej splátky dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty na rok 2013, a to 30.09.2013. Vyrubenú daň/splátku dane je možné zaplatiť na číslo účtu: 20124182/0200, vedený vo VÚB, a.s. pobočka Skalica, poštovou poukážkou alebo v hotovosti pri platbách do 300 € zamestancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň.