• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

"Čistota verejných priestranstiev počas Skalických dní 2014"

Pri organizácii tradičného festivalu Skalické dni 2014 bol veľký dôraz kladený na šetrný prístup k životnému prostrediu a vytváraniu príjemného prostredia i z hľadiska čistoty priestorov  a odstraňovania vznikajúceho odpadu.

Na 24-tom ročníku slávností sa v priebehu 3 dní zúčastnilo viac ako 20 tisíc návštevníkov, ďalej   hostia, účinkujúci, remeselníci  a predajcovia. Títo vyprodukovali  celkom 12 ton odpadu. Takmer tri štvrtiny odpadu boli kartóny a obaly z papiera a plastov z voľno predajnej časti  jarmoku, použitý olej a odpad z čistenia ulíc. Odpady z občerstvenia ako plastové kelímky,  PET fľaše,  papierové podnosy, baliaci papier, sklo a  obaly z kovu boli vyzbierané v množstve 3,4 tony. Na každého návštevníka tak pripadá takmer  0,17 kg odpadu.

Likvidáciu odpadu zabezpečovala spoločnosť VEPOS-SKALICA s.r.o. so sídlom v Skalici, ktorá má všestranné skúsenosti a odborné i organizačné predpoklady pre ekologické nakladanie s odpadom.    V priestoroch  slávností bolo rozmiestnených  27 ks  1100 l kontajnerov, 2 veľkoobjemové  kontajnery,  150 zberných nádob s objemom   120 l, 615 ks  igelitových vriec a  19 ks  30 litrových špeciálnych nádob na použité oleje.  V priebehu troch dní bolo vyzbieraných 360 l použitého oleja, ktorý bol odovzdaný na ďalšie využitie.  Praktickú časť zberu odpadov a čistenia priestranstiev zabezpečovalo denne 25 zamestnancov, dôraz bol kladený najmä na pravidelnú výmenu igelitových vriec, priebežný odvoz odpadov a upratovanie verejných priestranstiev  v priebehu dňa, ale najmä v  nočných a skorých ranných hodinách.

Celkové množstvo 12 ton odpadu bolo následne dotriedené na triediacej linke  a  90%  odpadov bolo odovzdaných na  recykláciu a energetické zhodnotenie. Zvyšných 10% odpadu  bolo uložených na skládku odpadov. Problémom, ktorý je potrebné spolu s organizátormi doriešiť do budúcnosti, je oddelený zber kuchynského a reštauračného odpadu.

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým účastníkom za zlepšujúcu sa disciplinovanosť v oblasti čistoty verejných priestranstiev (umiestňovanie odpadkov do zberných nádob) a tým  prispeli k  príjemnejšiemu prostrediu počas konania tradičného festivalu Skalické dni 2014.

VEPOS-SKALICA s.r.o., MESTO SKALICA