• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

SOŠ strojnícka Skalica a podnik INA SKALICA spol. s r.o. majú najlepšiu spoluprácu na Slovensku. 
26. apríla 2016 začal v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 24. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Podujatie pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a ministra školstva, vedy, výskumu a športu organizuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Stredné školy prezentujú odbornú prípravu žiakov, duálny systém vzdelávania a spoluprácu so zamestnávateľskou sférou. V rámci slávnostného otvorenia výstavy pripomenul vo svojom príhovore potrebu vzdelávania mladých ľudí s následným uplatnením na trhu práce minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolupráca škôl so zamestnávateľmi v odbornom vzdelávaní a príprave je nevyhnutnou súčasťou prípravy kvalifikovanej a motivovanej pracovnej sily.

V rámci otvorenia výstavy boli ocenené školy, ktorých spolupráca s podnikmi nemohla zostať bez povšimnutia. V kategórii „Najlepšia spolupráca SOŠ so zamestnávateľskou sférou“ si najvyššie ocenenie, 1.miesto a cenu ministra hospodárstva SR odniesli skalickí strojári, SOŠ strojnícka Skalica a podnik INA SKALICA spol. s r.o..

Riaditeľka školy Ing.Žaneta Sirková ocenila podporu podniku vo výchove a vzdelávaní budúcich strojárov, podporu v oblasti stredného odborného vzdelávania, rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, systému duálneho vzdelávania a propagáciu nedostatkových odborov strojárskeho zamerania. Podnik je maximálne naklonený vzájomnej spolupráci so školou, ktorej budúcnosť absolventov nie je ľahostajná. Oceňuje všetky aktivity, ktoré vedú k uplatneniu mladých ľudí na trhu práce po ukončení štúdia. Aktívna spolupráca školy a podniku sa intenzívne rozvíja s cieľom vychovať čo najlepších absolventov pre potreby najväčšieho zamestnávateľa v regióne.

Skaličania zožali rovnaký úspech v roku 2014, kedy získali ocenenie a Cenu ministra hospodárstva SR (1.miesto) prvýkrát. Získať toto ocenenie za tak krátku dobu dvakrát potvrdzuje kvalitu spolupráce a vysokú úroveň odbornej prípravy, na ktorej sa podieľa nielen škola, ale aj zamestnávateľ. Skalickí strojári sa zapísali do histórie rozvoja stredného odborného vzdelávania.

Prekvapením slávnostného otvorenia výstavy JobExpo 2016 bolo ďalšie ocenenie pre skalických strojárov od spoločnosti SAMSUNG a Občianskeho združenia SPECTRA. Riaditeľka školy Ing.Žaneta Sirková si prevzala cenu za 1.miesto za inovatívny prístup a technickú tvorivosť vo vzdelávaní.