• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa 6. apríla 2016 v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave konalo odovzdávanie ocenení zdravotníckym pracovníkom Trnavského kraja. Záštitu nad podujatím, ktorého cieľom je prejav vďaky, úcty a uznania práce zdravotníckych pracovníkov, prevzal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Na základe návrhu primátora mesta Skalica Ľudovíta Baráta bola ocenená PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

Pani doktorka Barbora Bunová patrí k popredným odborníkom v oblasti logopédie na Slovensku. Pôsobí v ambulancii klinickej logopédie Logomedik v Skalici. Svoje nesporné odborné kvality, vedomosti a zručnosti si neustále dopĺňa a rozširuje absolvovaním odborných stáží a kurzov na Slovensku aj v zahraničí.  Ako prvý klinický logopéd na Slovensku v spolupráci s Nemocnicou v Skalici a Nemocnicou v Ružomberku diagnostikuje poruchy prehĺtavania videofluoroskopicky a uskutočňuje funkcionálnu terapiu podľa Bartolome a Logemann u pacientov s neurologickými ochoreniami. Poskytuje komplexnú logopedickú intervenciu novorodencom, malým deťom s dysfágiou, ale aj pacientom s dysfágiou, spôsobenou operáciami v oblasti ústnej dutiny, hltana a hrtana. Je členkou Prezídia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a vedeckou sekretárkou Spolku lekárov Záhoria. Venuje sa vedeckej a publikačnej činnosti. Je autorkou 8 publikácií a podieľala sa na organizovaní ôsmych vedeckých konferencií. Svoje vedmosti a skúsennosti prezentovala a prednášala na 38 koferenciách. V roku 1983 promovala na Pedagogickej Fakulte UK v Trnave, v roku 1988 absolvovala špecializačnú skúšku pre výkon v zdravotníctve v odbore klinická logopédia. V rokoch 1996-2002 pôsobila ako viceprezidentka Slovenskej asociácie logopédov, 2002-2004 bola prezidentkou tejto spoločnosti. Dizertačnú skúšku absolvovala v odbore verejné zdravotnictvo v roku 2008, VŠ tretieho stupňa dosiahla v roku 2010 na Trnavskej univerzite. V roku 2011 získala od Slovenskej lekárskej spoločnosti Bronzovú medailu za zásluhy. V Skalici založila a viedla občianske združenie s názvom Nový začiatok.  Absolvovala množstvo kurzov a stáží v SR, ČR, v Rakúsku a Nemecku. Neustále sa venuje vedeckej a publikačnej činnosti.  Angažuje sa aj v sociálnej oblasti, pacientom vie poradiť  a nasmerovať ich v riešení sociálnych problémov. Jej vysoká odborná erudovanosť, snaha neustále sa vzdelávať, ľudskosť a pokora, to sú všetko atribúty, v ktorých pani doktorka Barbora Bunová  vyniká a pre ktoré si toto ocenenie  zaslúži.