• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Články

Bývanie a ŠFRB

Legislatíva:

  • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica

  • Bývanie v nájomných bytoch:

Mesto Skalica vlastní nájomné byty, ktoré prideľuje v zmysle platnej legislatívy. Byty sa nachádzajú v nasledovných lokalitách: Lúčky, Tehelňa, Zlatnícka ulica, Nádražná ulica, Horská ulica. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Skalica spolu s tlačivom na potvrdenie čistého príjmu sa doručuje na Mestský úrad na podateľňu, alebo na oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva na ul. Kráľovská 9, budova Štíboru.

Vybavuje: Ing. Michaela Hnátová, referent bytov a bývania, tel. č. 034 6903603, E mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

pdfTlačivo - Potvrdenie o čistom príjme 2015

odtŽiadosť o pridelenie nájomného bytu v Skalici

 

  • Krízové ubytovanie na určitý čas v čase hmotnej a sociálnej núdze:

V prípade nepriaznivej sociálnej situácie v čase náhlej núdze Mesto Skalica krízovo poskytuje ubytovanie vo forme sociálnej služby v Azylovom dome alebo v Nocľahárni.

Umiestnenie vybavuje: Anna Hollá, tel. č. 0917 346 962, Adresa zariadenia Nádražná 33/B,E, Skalica.